Svi pozivi unutar Family grupe su besplatni, uz naplatu uspostave poziva od 0.06 KM, osim poziva sa fiksnog ka mobilnom članu grupe.

*Pozivi sa fiksnog ka mobilnom članu se tarifiraju po cjenovniku fiksne telefonije (0.12 KM/min).

U okviru odabranog family paketa svi mobilni članovi plaćaju istu pretplatu.

Uslovi za formiranje Family paketa:

Uslov za formiranje i korištenje Family paketa je posjedovanje fiksnog priključka i najmanje 2 broja u Telrad net mobilnoj mreži. Nosilac Family grupe mora biti vlasnik svih brojeva koji se učlanjuju u grupu.

Family Paketi

Naziv tarifnog modela Priključna taksa Pretplata po mobilnom članu(KM) Naknada za članstvo u grupi za fiksni telefon(KM) Telrad mobilna i fiksna mreža izvan Family grupe(min) Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH(min) SMS Mobilni internet(MB)
Family Time Prikljucna taksa1,17 Pretplata po mobilnom članu17,55 Naknada za članstvo u grupi za fiksni telefon(KM)3,51 Telrad mobilna i fiksna mreža izvan Family grupe(min)20 Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH(min)20 SMS50 Mobilni internet(MB)0
Family Connect Prikljucna taksa1,17 Pretplata po mobilnom članu29,25 Naknada za članstvo u grupi za fiksni telefon(KM)3,51 Telrad mobilna i fiksna mreža izvan Family grupe(min)40 Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH(min)40 SMS150 Mobilni internet(MB)500
Family Fun Prikljucna taksa1,17 Pretplata po mobilnom članu46,80 Naknada za članstvo u grupi za fiksni telefon(KM)3,51 Telrad mobilna i fiksna mreža izvan Family grupe(min)80 Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH(min)80 SMS 300 Mobilni internet(MB)1000

Ostale cijene mobilne telefonije Cijena po minutu (sa PDV-om)
Naknada za prenos u Telrad mrežu BESPLATNO
Pozivi sa mobilnih brojeva unutar Family grupe

* Pozivi unutar grupe ( mobilni -> mobilni, mobilni -> fiksni)

BESPLATNO

* Uz naplatu uspostave poziva u iznosu od 0,06 KM po pozivu

Pozivi sa fiksnog broja unutar Family grupe

* Pozivi unutar grupe (fiksni -> mobilni)

0,12 KM
Pozivi ka Telrad net mreži izvan Family grupe ( fiksna i mobilna ) 0,12 KM
Pozivi ka ostalim mrežama u BIH ( fiksna i mobilna ) 0,21 KM
SMS poruke unutar BIH 0,07 KM
SMS poruke izvan BIH 0,16 KM
MMS poruke unutar BIH 0,12 KM
MMS poruke izvan BIH 0,23 KM
Pozivi ka Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji ( fiksna ) 0,28 KM
Pozivi ka Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji ( mobilna ) 0,70 KM
Ostale evropske zemlje fiksna i mobilna 0,82 KM
Vanevropske zemlje fiksna i mobilna 1,05 KM
SMS provjera racuna/bonusa 0,11 KM
Dokup 500 MB interneta 5,85 KM
Dokup 1GB interneta 10,53 KM
Obracunska jedinica za pozive je 10 sekundi.