Fiksna telefonija

Telrad fiksna telefonija Vam omogućava kvalitetno telefoniranje po znatno nižim cijenama u odnosu na druge operatere kao i mnoge druge pogodnosti kao što su:

  • Besplatno telefoniranje u okviru „Telrad Net“ mreže
  • Povoljnije telefoniranje ka regionalnim mrežama (Srbija, Crna Gora, Hrvatska) kao i prema inostranstvu
  • Povoljnije telefoniranje ka mrežama BIH
  • Uz priključak, po želji, dobijate besplatno na korištenje telefonski aparat Panasonic KX-TG1611
  • Ograničenje prekomjerne potrošnje telefonskog saobraćaja
  • Besplatno provjerite stanje na računu kao i listing svih poziva putem našeg korisničkog portala.
  • Besplatno preuzimanje listinga poziva je moguće i u Telrad Net kontakt centrima.
  • Telefonski imenik naših korisnika na našem internet sajtu
  • Niža cijena pretplate koja se uz korištenje usluge 3P PAKETA dodatno smanjuje.
Vrsta poziva
Cijena po minutu ( sa PDV-om )
Svi pozivi u Telrad mreži
Besplatno
Pozivi ka drugim BiH fiksnim mrežama
0,04 KM
Pozivi ka Telrad Net mobilnoj mreži
0,12 KM
Pozivi drugim mobilnim mrežama unutar BIH
0,21 KM
Pozivi ka fiksnoj mreži Srbije
0,29 KM
Pozivi ka mobilnim mrežama Srbije
0,64 KM
Pozivi ka fiksnim mrežama bivše Jugoslavije
0,23 KM
Pozivi ka mobilnim mrežama bivše Jugoslavije
0,59 KM
Evropa / Svijet fixni
0,23 KM
Evropa / Svijet mobilni
0,94 KM
Hitne službe (policija, hitna pomoć, vatrogasci)
Besplatno
Specijalne službe (informacije)
0,23 KM
Mjesečna pretplata
5,85 KM (sa uračunatim PDV-om)