MI SMO TU DA BI VAM OLAKŠALI KOMUNIKACIJE SA DRUGIMA!

O nama

Kompanija Telrad je jedna od vodećih telekomunikacionih kompanija u BiH u oblasti izrade pristupnih telekomunikacionih mreža, javne fiksne telefonije, VoIP i IP telefonije, kablovske televizije kao i kablovskog interneta. Kompanija je osnovana 1990 kao privatno preduzeće, kasnije društvo sa ograničenom odgovornošću i od tada posluje kako na prostorima BiH tako i šire.

Djelatnost

Osnovna djelatnost kompanije je projektovanje i izgradnja pristupnih telekomunikacionih mreža, javna fiksna telefonija, IP telefonija, kablovska televizija i kablovski internet kao Internet velikih brzina za velike sisteme i Business korisnike i sopstvena TV produkcija. Organizacijom i načinom rada kompanija se prilagodjava savremenim načinima poslovanja na domaćem i na inostranom tržištu.

1.1.2011. godine iz firme Telrad izdvaja se nova firma Telrad NET i na taj način dolazi do razdvajanja izvođačkih (izgradnja mreže) od provajderskih poslova. Osnivanjem Telrad NET-a počinje nova era za kablovsku televiziju na području na kom Telrad NET pruža svoje usluge, novi način poslovanja, novi sajt i novi objekti, sve sa ciljem što bolje komunikacije sa korisnicima.

Vizija

Postati vodeća kompanija u oblasti telekomunikacija i internet tehnologija u BIH i 
jugoistočnoj Evropi.

Ciljevi

Kvalitet usluge i zadovoljstvo korisnika našim uslugama kao imperativ 
Poželjan poslovni partner 
Razvoj i uticaj na svoje okruženje 
Poželjno radno mjesto za sve mlade i stručne ljude

Strategija Kompanije

Nastavak izgradnje sopstvene infrastrukture koncipirane tako da se uz mala ulaganja mogu implementirati nove širokopojasne tehnologije ka što su FTTH i PON mreže

Dalji razvoj interneta i tehnologija vezanih za inter- net kao što je VoIP, i IP telefonija, te uvezivanje sa drugim interenet provajderima u okružnju.

Izgradnja i razvoj sopstvene PSTN mreže za koju se stvorila osnova nakon liberalizacije ove oblasti u BiH.

Razvoj sektora KDS uvođenjem novih programa u ponudu te modernizacija mreže koja podrazumijeva njenu digitalizaciju uvodjenje IP VIDEO, VIDEO ON DEMAND, VIDEO SURVEILANCE itd.

Stvaranje pretpostavki za razvoj sopstvene televizije "IN" TV što podrazumijeva izgradnju novog objekta za svim potrebnim sadržajima u novoj HD tehnologiji koja će se emitovati u "kablu" na internetu, teresterijalno i na satelitu uz novi programski koncept na ovim prostorima.

Srdačno Vaš TELRAD d.o.o.