Paket Limit

Ne dozvolite da Vas neplanirani troškovi iznenade. Zaboravite traženje najbliže trafike kako biste dopunili svoj račun. 

Postpaid tarifni paket LIMIT Vam omogućava da sami odredite iznos, odnosno novčani limit za potrošnju koji takođe možete i povećavati u skladu sa potrebama.

Prednost ovog jedinstvenog paketa je u tome što možete kontrolisati svoju potrošnju do granice do koje vi to želite, i što u svakom trenutku preko našeg sajta možete provjeriti stanje. 

Svakog mjeseca Vaš limit se resetuje na osnovni limit od 10 KM koji se, takođe, može povećavati.

Cijene u LIMIT paketu
Cijena po minutu (sa PDV-om)
Naknada za prenos u Telrad mrežu
Besplatno
Priključna taksa
1,17 KM
Pozivi ka Telrad net mreži (fiksna i mobilna)
0,12 KM
Pozivi ka ostalim mrežama u BIH (fiksna i mobilna)
0,21 KM
SMS poruke unutar BIH
0,07 KM
SMS poruke izvan BIH
0,16 KM
Prenos podataka u Telrad net mreži (po MB)
0,02 KM
MMS poruke unutar BIH
0,12 KM
MMS poruke izvan BIH
0,23 KM
Pozivi ka Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji (fiksna)
0,28 KM
Pozivi ka Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji (mobilna)
0,73 KM
Ostale evropske zemlje fiksna i mobilna
0,82 KM
Vanevropske zemlje fiksna i mobilna
1,05 KM
Obračunska jedinica za pozive je 10 sekundi.