Paketi

Naziv tarifnog modela Prikljucna taksa Pretplata Telrad net mobilna i fiksna mreža (min) Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH (min) SMS Mobilni internet (MB)
Mini Prikljucna taksa1,17 Pretplata11,70 Telrad net mobilna i fiksna mreža (min)20 Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH (min)20 SMS50 Mobilni internet (MB)0
S plus Prikljucna taksa1,17 Pretplata17,55 Telrad net mobilna i fiksna mreža (min)30 Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH (min)30 SMS50 Mobilni internet (MB)500
S premium Prikljucna taksa1,17 Pretplata23,40 Telrad net mobilna i fiksna mreža (min)40 Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH (min)40 SMS80 Mobilni internet (MB)1000
M standard Prikljucna taksa1,17 Pretplata35,10 Telrad net mobilna i fiksna mreža (min)60 Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH (min)60 SMS100 Mobilni internet (MB)2000
L standard Prikljucna taksa1,17 Pretplata58,50 Telrad net mobilna i fiksna mreža (min)100 Ostale mobilne i fiksne mreže u BiH (min)100 SMS200 Mobilni internet (MB)4000
Ostale cijene mobilne telefonije Cijena po minutu (sa PDV-om)
Naknada za prenos u Telrad mrežu BESPLATNO
Pozivi ka Telrad net mreži ( fiksna i mobilna ) 0,12 KM
Pozivi ka ostalim mrežama u BIH ( fiksna i mobilna ) 0,21 KM
SMS poruke unutar BIH 0,07 KM
SMS poruke izvan BIH 0,16 KM
MMS poruke unutar BIH 0,12 KM
MMS poruke izvan BIH 0,23 KM
Pozivi ka Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji ( fiksna ) 0,28 KM
Pozivi ka Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji ( mobilna ) 0,73 KM
Ostale evropske zemlje fiksna i mobilna 0,82 KM
Vanevropske zemlje fiksna i mobilna 1,05 KM
SMS provjera racuna/bonusa 0,11 KM
Dokup 500 MB interneta 5,85 KM
Dokup 1GB interneta 10,53 KM
Obracunska jedinica za pozive je 10 sekundi.
  • Besplatno provjerite stanje na računu kao i listing svih poziva putem našeg korisničkog portala.
  • Besplatno preuzimanje listinga poziva je moguće i u Telrad Net kontakt centrima.