Mobilna Telefonija

Samsung E1200

Na 24 mjeseca

Jednostavnog, klasičnog izgleda sa specijalnom tastaturom otpornom na prašinu P1200 je idealan za sve uslove.

Naziv tarifnog modela

Limit
 
mini
 
plus
 
premium
 
standard
 
standard
 
Time
 
Connect
 
Fun
 

Cijena uređaja na 12 mjeseci

30.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

Cijena uređaja na 24 mjeseca

/

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

1.00 KM

cijene su sa uračunatim PDV - om