Mobilna Telefonija

Motorola Moto C

Na 24 mjeseca

Naziv tarifnog modela

Limit
 
mini
 
plus
 
premium
 
standard
 
standard
 
Time
 
Connect
 
Fun
 

Cijena uređaja na 12 mjeseci

170,00 KM

70,00 KM

1,00 KM

1,00 KM

1,00 KM

1,00 KM

130,00 KM

120,00 KM

100,00 KM

Cijena uređaja na 24 mjeseca

/

1,00 KM

1,00 KM

1,00 KM

1,00 KM

1,00 KM

90,00 KM

60,00 KM

30,00 KM

cijene su sa uračunatim PDV - om