Korisnički servis

Pravno lice

 • Popunite sva ponuđena polja prije nego što pošaljete Vaš online zahtjev za Telrad NET usluge

  Osnovni podaci za pravno lice

  Usluge Telrad Net-a

  Digitalna televizija

  Izaberite broj televizora na kojima želite priključak?

  FIKSNA TELEFONIJA

  Izaberite koliko želite brojeva telefona:

  Da li želite da prenesete svoj broj telefona?

  Upoznat sam sa cjenovnikom i sadržajem usluga TelradNet-a. Saglasan sam da me kontaktirate za sva dodatna pitanja na broj telefona koji sam popunio u formularu.