Vijesti

Ostale vijesti


Obavještenje

Obavještenje o statusnoj promjeni spajanja uz pripajanje

Pokreće se postupak statusne promjene spajanja uz pripajanje, na način da će se društva “Telrad Net” d.o.o. Bijeljina i “Elta-Kabel” d.o.o. Doboj  pripojiti društvu “Blicnet” d.o.o. Banja Luka.

U skladu sa navedenim, društvo “Telrad Net” d.o.o. Bijeljina dana 12.07.2022. godine objavljuje Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje, kako slijedi: