Vijesti

Ostale vijesti


Budite dio našeg tima!

TELRAD NET RASPISUJE KONKURS

Za prijem u radni odnos većeg broja izvršilaca-montera.

Budući izvršioci radili bi na području slijedećih gradova i opština: Bijeljina i Brčko.

Kratak opis posla:

- Montaža sekundarne optičke i koaksijalne mreže

- Priprema korisničkog priključka i korisničke instalacije

- Setovanje korisničke opreme

- Zaduženje i razduženje korisničke opreme kroz aplikaciju

- Rad sa mjernim uređajima i alatom za spajanje optike

 

Za poslove rukovanja specifičnim alatima i uređajima, kandidatima je obezbijeđena adekvatna obuka u prostorijama kompanije. Nakon obuke, svi kandidati će proći testiranje kao selekciju za prijem.

 

Minimalni uslovi za učešće na konkursu su:

- završena srednja škola (III ili IV stepen),

- poznavanje rada na računaru (instaliranje i podešavanje OS i Mrežnih parametara) i

- položen vozački ispit (minimum B kategorija).

 

Prijava treba da sadrži detaljan CV sa fotografijom (obavezan dio), kao i preporuke i eventualna prethodna znanja i vještine iz oblasti poslova koji se traže u konkursu (ovaj dio nije obavezan).

 

Svi zainteresovani svoju prijavu mogu poslati isključivo poštom na adresu: TELRAD NET, Hase 1. 76300 Bijeljina, sa naznakom: PRIJAVA ZA KONKURS.

Konkurs je otvoren do 21.10.2017.