Vijesti

Ostale vijesti


Saopštenje

Kompanija Mtel postala je 100% vlasnik Telrad Neta

Obavještavamo vas da je na osnovu zaklјučenog Ugovora o kupoprodaji, kompanija Mtel a.d. Banja Luka postala 100% vlasnik kompanije Telrad Net d.o.o. Bijeljina.

Novi vlasnik, kompanija Mtel, kao jedan od vodećih telekom operatora u BiH, garant je kvaliteta i pouzdanosti usluga koje će korisnici Telrad Net-a uživati i u budućnosti.

Projektovanje i izgradnja pristupnih telekomunikacionih mreža, javna fiksna telefonija, IP telefonija, kablovska televizija i kablovski internet kao Internet velikih brzina za velike sisteme i poslovne korisnike i dalje će biti osnovna djelatnost koju će svojim korisnicima pružati Telrad Net.

Uz konstantno praćenje trendova i najnovijih tehnoloških dostignuća na polju telekomunikacija, kompanija Telrad će nastaviti da osluškuje želje i potrebe svojih korisnika, te im omogućiti kvalitet izgradnje i projektovanja telekomunikacionih mreža i usluga, kao i isplativost svih komunikacijskih rješenja.