Vijesti

Mobilna telefonija


Obavještenje

Telrad Net povlači iz javne ponude usluge mobilne telefonije novim korisnicima

Obavještavamo da od 26.12.2019.godine, Telrad Net povlači iz javne ponude usluge mobilne telefonije novim korisnicima. Što se tiče postojećih korisnika, tj.korisnika koji imaju u Telrad Net-u neki od tarifnih paketa mobilne telefonije, tim korisnicima Telrad Net d.o.o nastavlja da pruža servis mobilne telefonije, do konačnog prestanka pružanja usluge mobilne telefonije, a o čemu će biti na vrijeme obavješteni i upućeni na koji način da prenesu mobilne telefonske brojeve na operatora po vlastitom izboru.