Vijesti

Ostale vijesti


Saopštenje

Korisnicima Telrad Net usluga

Iako suočena sa brojnim izazovima tokom vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona, kompanija Telrad Net je uspjela da svojim korisnicima omogući korišćenje svih usluga ove kompanije, bez obzira na teškoće i probleme na koje je u tim danima nailazila. 

Novonastala situacija u kojoj se našao skoro cijeli svijet, zahtijevala je brzu i adekvatnu reakciju ne samo u oblasti zdravstva, nego i svih ostalih poslovnih subjekata, naročito kada je u pitanju oblast telekomunikacija, koje su predstavljale jedinstven oslonac, od presudne važnosti za društvene sisteme širom planete.

Uprkos vanrednom stanju i znatno otežanim uslovima rada za sve zaposlene u ovoj kompaniji, Telrad Net je sve svoje resurse u to vrijeme usmjerio na održavanje sistema i pružanje mogućnosti neometanog korišćenja usluga, odnosno na brzo saniranje nastalih prekida. 

S jasnom idejom da i u vremenu izolacije i straha od širenja virusa korona svojim korisnicima omogući korišćenje servisa i usluga sa što je moguće manje zastoja, zaposleni u kompaniji Telrad Net su sve vrijeme bili angažovani na terenu, kako bi opravdali povjerenje svojih korisnika. Upravo iz tog razloga, nastojeći da se u najkraćem roku prilagodi situaciji, Telrad Net je prioritet svog poslovanja u to vrijeme stavio upravo na održavanje sistema. Treba podsjetiti da su tehnički problemi koji su se tada pojavili, riješeni u realnom roku, te da su korisnici imali poteškoće sa korišćenjem usluga u minimalnom periodu koji je bio potreban za saniranje kvara.

Iz kompanije Telrad Net zahvaljuju svojim korisnicima za strpljenje i razumijevanje iskazano tokom vanrednog stanja, te poručuju da je i ova situacija dokaz da se i u teškim okolnostima ozbiljnim i predanim radom može opravdati ukazano povjerenje.